Лични данни

Защита на личните данни

Целта на тази декларация за защита на личните данни е да Ви информира за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме за Вас или които Вие лично ни предоставяте, докато посещавате нашата интернет страница.

Обща информация
За Роуз Дивайн ООД защитата на данните е особено важен приоритет. Използването на интернет страницата на Роуз Дивайн ООД е възможно без предоставяне на конкретни лични данни. В случай, че искате да използвате специфични услуги чрез нашата интернет страница, обработването на лични данни може да стане необходимо.

Обработката на лични данни като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер се извършва съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и в съответствие с действащото българско законодателство.

Като администратор на лични данни, Роуз Дивайн ООД е въвела редица технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез тази интернет страница. Въпреки това, при изпращането на информация през интернет не може да Ви бъде гарантиран пълния обем на защита на Вашите лични данни. Поради тази причина може да ни предоставяте лични данни чрез алтернативни канали.

Събиране на информация
Интернет страницата на Роуз Дивайн ООД събира общи данни и информация, когато физическо/юридическо лице или автоматизирана система я достъпват. Тези общи данни се съхраняват във файловете за активност (log файлове) на сървъра, обслужващ интернет страницата. Могат да бъдат събрани (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от устройството, чрез което се достъпва страницата, (3) интернет страницата, от която достига до нашата интернет страница, (4) подчинени интернет страници (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на устройството, чрез което се достъпва страницата и (8) всички други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атака на нашата информационна система.

При използването на тези общи данни Роуз Дивайн ООД не прави изводи за вас. Тази информация е необходима за (1) правилното представяне на съдържанието на нашата Интернет страница,

(2) оптимизиране на съдържанието на нашата интернет страница, както и нейното популяризиране,

(3) осигуряване на дългосрочно функциониране на нашата информационна система и технологията на интернет страниците,

(4) предоставяне на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака. Роуз Дивайн ООД статистически анализира анонимно събраната информация с цел осигуряване на оптимално ниво на сигурност на личните данни, които обработва. Анонимните данни на файловете за активност (log файлове) се съхраняват отделно от предоставените от Вас лични данни.

Възможност за контакт чрез интернет страницата
Интернет страницата на Роуз Дивайн ООД съдържа информация, която дава възможност за бърз контакт (например контактни форми), както и директна комуникация с нас, която включва и общ имейл адрес на нашия сайт. Ако се свържете с нас по електронна поща или чрез формуляр, предадените от Вас лични данни се съхраняват автоматично. Личните данни, който доброволно са ни предоставени от Вас, се съхраняват с цел обработка или осъществяване на връзка с Вас.

Правно основание за обработване на данни
Ние обработваме лични данни от интернет страницата въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е). от Регламент (ЕС) № 697/2016, който предвижда, че обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на Банката и нейните акционери, освен когато пред този интерес преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

Срок на съхранение на личните данни
Роуз Дивайн ООД обработва и съхранява Вашите лични данни само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение, или в съответствие със законовите задължения за съхранение, основани на европейското или местно законодателство. Ако целта за съхранение е приключила или срокът на съхранение е изтекъл, личните данни се унищожават/изтриват в съответствие със законовите изисквания.

Защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics
На тази страница Rose Divine e интегрирала компоненти на Google Analytics. Google Analytics използва предимно “бисквитки” поставени от същата интернет страница за подаване информация за посетител, данни, свързани с устройството / браузъра, IP адреса и дейности в страницата или приложение за измерване и отчитане на статистически данни за потребителската активност в интернет страниците и / или приложенията, които използват Google Analytics.
Потребителите могат да деактивират “бисквитките” или да изтрият всяка отделна „бисквитка“. Освен това Google.
Analytics поддържа допълнително приложение за браузър, което след като бъде инсталирано и активирано, забранява измерването от Google Analytics за всяка интернет страница, посещавана от потребителя. Обърнете внимание, че тази добавка деактивира само измерването от Google Analytics. Потребителите могат по всяко време да възразят срещу събирането и съхранението на техните данни в бъдеще.

При отказване има вероятност интернет страниците на банката да не са напълно използваеми от Вас.

 

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ
НАШЕТО СЕМЕЙСТВО

Абонирайте се
за бюлетина ни

За да не пропускате нашите специални

предложения и отстъпки